Lükanduksed


Lükanduksed leiavad kasutust kohtades, kus traditsioonilise ukse avamiseks ei ole piisavalt 
põrandapinda või on vajadus ruumi aeg-ajalt eraldada.

Lükanduksed siseuksena
Pea kõik meie siseuksed on võimalik valmistada lükandustena. Ukse me
hhanismi saab paigaldada nii seinale kui lakke ning ukseava maksimaalsed mõõdud oleksid: kõrgus 2240mm ja laius 1200mm (ühepoolne lükanduks) või 2500mm (kahepoolne lükanduks). Samas peab arvestama, et ukseava kõrvalolev sein peab olema vaba ukselehe laiuselt (kahepoolse lükandukse korral mõlemalt poolt).